– Praktyki zawodowe

Logo PANS w Głogowie

Pliki do pobrania dla kierunku Finanse i rachunkowość i Ekonomia biznesu:

Regulamin studenckich
praktyk zawodowych

Zał. nr 1. do Regulaminu praktyk
Dziennik praktyk

F.1Wzór umowy (porozumienia) o studencką praktykę zawodową

F.1aPorozumienie ze studentem odbywającym praktyki w Uczelni

F.2Wzór umowy grupowej o studencką praktykę zawodową

F.3Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ramach pracy zawodowej

F.4Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

F.5Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ramach wolontariatu

F.6Karta przebiegu praktyki

F.7Sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki zawodowej

F.8Opinia studenta o przebiegu praktyki zawodowej

F.9Zaliczenie praktyk przez opiekuna praktyk zawodowych

Zał. nr 2. do Regulaminu praktyk
Sprawozdanie zbiorcze opiekuna praktyk z realizacji studenckich praktyk zawodowych

Dokumenty powiązane:

1. Programy praktyk zawodowych dla kierunku Ekonomia biznesu

2. Sylabus/Karta przedmiotu:

3. Ankieta wypełnienia treści programowych studentów realizujących praktykę zawodową w ramach pracy zawodowej:

4. Procedura doboru miejsca praktyki dokonywanego samodzielnie przez studenta:

Back to top