– System Zapewniania Jakości Kształcenia

Logo PANS w Głogowie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

Uczelniany system oceny i doskonalenia jakości kształcenia

Procedury uczelnianego systemu oceny i doskonalenia jakości kształcenia

Procedura weryfikacji osiąganych efektów uczenia

Ankieta pracowników dydaktycznych oceniająca pracę administracji

Ankieta studencka oceniająca pracę administracji

Harmonogram działań Uczelnianego Systemu Oceny i Doskonalenia Jakości Kształcenia

 1. Kierunkowa Komisja ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia dla kierunku: Finanse i rachunkowość
 • przewodniczący, nauczyciel akademicki – dr hab. prof. PANS Waldemar Dotkuś
 • członek, nauczyciel akademicki – prof. Stanisław Czaja
 • członek, nauczyciel akademicki – dr Paweł Żuraw
 • opiekun praktyk zawodowych – mgr Ewa Pastor
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Barbara Leśnna – Biuro rachunkowe
 1. Kierunkowa Komisja ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia dla kierunku: Ekonomia biznesu
 • przewodniczący, nauczyciel akademicki – dr Jarosław Hermaszewski
 • członek, nauczyciel akademicki – dr Dariusz Nowakowski
 • członek, nauczyciel akademicki – dr Paweł Żuraw
 • opiekun praktyk zawodowych – mgr Ewa Pastor
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Krzysztof Klonowski – przedsiębiorca
 1. Instytutowa Komisja ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia
 • przewodniczący, nauczyciel akademicki – prof. Stanisław Czaja
 • członek, nauczyciel akademicki – dr hab. prof. PANS Waldemar Dotkuś
 • członek, nauczyciel akademicki – dr Paweł Żuraw
 • przedstawiciel studentów – Patrycja Mach
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – mgr Dorota Korcz
Back to top