– XV POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA-2024”

Logo PANS w Głogowie

XV POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIBIORCA-2024”
4 kwietnia 2024 r.

Konkurs organizowany wspólnie przez PANS w Głogowie 
i ZSE im. JP II w Głogowie.

Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla szkół:
– podstawowych
– ponadpodstawowych

Termin zgłoszeń: 15 marca 2024 r.

Konkurs organizowany przy współpracy z PANS w Głogowie, pod patronatem –

  • Pana Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka,
  • Pana Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza
  • oraz Jej Magnificencji dr Katarzyny Rusak Rektora PANS w Głogowie.

Sponsorami nagród są: BS w Głogowie, Firma komputerowa „Starcom” z Głogowa, LSSE w Legnicy i Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu głogowskiego i powiatów ościennych.

Cele konkursu:

  • poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
  • promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności,
  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
  • kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce,
  • skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu konkursu, tj. 4 kwietnia 2024  r. oraz zostanie opublikowane na stronach Ekonomika.

Materiały do pobrania dla szkół ponadpodstawowych:

 

                                               

 

Back to top