– Koła naukowe

Logo PANS w Głogowie


Koło Naukowe Instytutu Ekonomicznego – SFN czyli Studenckie Forum Naukowe, zostało założone w 2014 r. (reaktywowane w 2021 r.) zajmuje się szeroko rozumianą analizą finansową.

W ramach pracy Koła planuje się realizację kilku projektów (analiz historycznych) dotyczących sytuacji finansowej różnych podmiotów.

Jednym z nich będzie analiza sytuacji finansowej gminy miejskiej Głogów oraz analiza porównawcza z innymi gminami miejskimi.

Każdy projekt będzie kończył się planszami i wystawą. Będzie to również dobry materiał do nowej formuły obrony licencjackiej.


Koło Naukowe Marketing i Zarządzanie

Studenckie Koło Naukowe Marketing i Zarządzanie powstało w grudniu 2023 r.

Jesteśmy grupą studentów, która interesuje się szeroko pojmowanym biznesem i zarządzaniem strategicznym przedsiębiorstw szczególnie od strony praktycznej.

Zajmujemy się poszerzaniem wiedzy w zakresie marketingu strategicznego, badań marketingowych i badań rynku  dbając o rozwój interpersonalny członków Koła jako przyszłych menadżerów firm.

Jeśli chcesz brać udział w realizacji ambitnych projektów,  zdobyć doświadczenie, szukasz dodatkowych i  ciekawych zajęć, chciałbyś się rozwijać, to zapraszamy na spotkania naszego Koła.
Koło jest otwarte dla każdego, kogo cechuje otwartość, aktywność i chęć zdobycia biznesowych umiejętności praktycznych.

Celem działalności SKN Marketing i Zarządzanie jest:

 • poszerzanie wiedzy z zakresu marketingu, badań marketingowych, badań rynku, biznesu i zarządzania,
 • zgłębianie wiedzy na temat szeroko rozumianych innowacji,
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej,
 • rozwijanie umiejętności menedżerskich,
 • promowanie Instytutu Ekonomicznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie.
 • integracja środowiska studenckiego,
 • organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego,
 • wspieranie działań marketingowych Uczelni,
 • realizacja projektów badawczych w zakresie badań marketingowych i badań rynku,
 • publikacja wyników badań i artykułów w czasopismach naukowych.
 • Przewodniczący – Blicharska Marta,
 • Zastępca przewodniczącego – Barylewicz Alicja,
 • Sekretarz – Staroń Żaneta.

dr Dariusz Nowakowski
Tel. 601 565 585
e-mail: d.nowakowski@pans.glogow.pl
Instytut Ekonomiczny

Dziekanat Tel. 76 831 04 53

Spotkania Zarządu i członków SKN Marketing i Zarządzanie odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w sali 216 – Laboratorium Biznesu (budynek A).

Studenci Studenckiego Koła Naukowego Marketing i Zarządzanie na Dni Otwarte Instytutu Ekonomicznego przygotowali wykład multimedialny dla młodzieży szkolnej dotyczący praktycznego zastosowania Marketingu w Biznesie. Prezentację pod kierunkiem dr Dariusza Nowakowskiego przygotowały studentki Naszego kola Pani Dorota Krawiec, Marta Blicharska, Andżelika Blaszczyk.

Back to top