– Rada Instytutu Ekonomicznego

Logo PANS w Głogowie

W skład Rady Instytutu Ekonomicznego wchodzą następujące osoby:

– dr Dorota Olszewska [Dyrektor Instytutu Ekonomicznego] – przewodnicząca rady,
– prof. Stanisław Czaja – członek rady,
– dr hab. prof. PWSZ Waldemar Dotkuś – członek rady,
– dr Paweł Żuraw – członek rady,
– dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa – głos doradczy,
– Patrycja Mach – przedstawiciel studentów.

Back to top