– Pracownicy

Logo PANS w Głogowie

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego –  dr Dorota Olszewska

email: d.olszewska@pans.glogow.pl

Dyżury:
Wtorek 9:00-11:00
Środa 12:00-14:00

Konsultacje:

KRdr Katarzyna Rusak
email: k.rusak@pans.glogow.pl

SCprof. Stanisław Czaja
email: s.czaja@pans.glogow.pl
Konsultacje:

prof. Janusz Łyko
email: j.lyko@pans.glogow.pl
Konsultacje:

ZWdr hab. Zygmunt Waśkowski
email: z.waskowski@pans.glogow.pl
Konsultacje:

WDdr hab. prof. PANS Waldemar Dotkuś
email: w.dotkus@pans.glogow.pl
Konsultacje: soboty zjazdowe po zajęciach

IKdr hab. prof. PANS Ireneusz Kuropka
email: i.kuropka@pans.glogow.pl
Konsultacje:

MHdr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa
email: j.halasa@pans.glogow.pl
Konsultacje: czwartek TP 15:30 – 17:00

DNdr Dariusz Nowakowski
email: d.nowakowski@pans.glogow.pl
Konsultacje:

JHdr Jarosław Hermaszewski
email: j.hermaszewski@pans.glogow.pl
Konsultacje:

AKdr Agnieszka Kasprzak- Dobrowolska
email: a.kasprzak-dobrowolska@pans.glogow.pl
Konsultacje:

dr Paweł Żuraw
email: p.zuraw@pans.glogow.pl
Konsultacje:

ICdr Izabella Cech
email: i.cech@pans.glogow.pl
Konsultacje:

WGdr Weronika Grabowiecka
email: w.grabowiecka@pans.glogow.pl
Konsultacje:

TGmgr inż. Tadeusz Graczyk
email: t.graczyk@pans.glogow.pl
Konsultacje:

JBmgr Jędrzej Bajer
email: j.bajer@pans.glogow.pl
Konsultacje:

DKmgr Dorota Korcz
email: d.korcz@pans.glogow.pl
Konsultacje:

RLmgr Robert Leśniak
email: r.lesniak@pans.glogow.pl
Konsultacje:

Back to top