– Pracownicy

Logo PANS w Głogowie

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego –  dr Dorota Olszewska

email: d.olszewska@pans.glogow.pl

Dyżury:
Wtorek 9:00-11:00
Środa 12:00-14:00

KRdr Katarzyna Rusak
email: k.rusak@pans.glogow.pl

SCprof. Stanisław Czaja
email: s.czaja@pans.glogow.pl

prof. Janusz Łyko
email: j.lyko@pans.glogow.pl

ZWdr hab. Zygmunt Waśkowski
email: z.waskowski@pans.glogow.pl

WDdr hab. prof. PANS Waldemar Dotkuś
email: w.dotkus@pans.glogow.pl

IKdr hab. prof. PANS Ireneusz Kuropka
email: i.kuropka@pans.glogow.pl

MHdr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa
email: j.halasa@pans.glogow.pl

DNdr Dariusz Nowakowski
email: d.nowakowski@pans.glogow.pl

JHdr Jarosław Hermaszewski
email: j.hermaszewski@pans.glogow.pl

AKdr Agnieszka Kasprzak- Dobrowolska
email: a.kasprzak-dobrowolska@pans.glogow.pl

dr Paweł Żuraw
email: p.zuraw@pans.glogow.pl

ICdr Izabella Cech
email: i.cech@pans.glogow.pl

WGdr Weronika Grabowiecka
email: w.grabowiecka@pans.glogow.pl

TGmgr inż. Tadeusz Graczyk
email: t.graczyk@pans.glogow.pl

JBmgr Jędrzej Bajer
email: j.bajer@pans.glogow.pl

DKmgr Dorota Korcz
email: d.korcz@pans.glogow.pl

RLmgr Robert Leśniak
email: r.lesniak@pans.glogow.pl

Back to top