– Ekonomia biznesu

Logo PANS w Głogowie

Studia II stopnia
magisterskie uzupełniające 2 letnie

Kierunek Ekonomia biznesu utworzono z myślą o młodych ludziach, którzy chcą świadomie i aktywnie wpływać na swoje wykształcenie. Powstał z myślą kształceniu specjalistów, odpowiadających na aktualne i przyszłe wezwania rynku w zakresie efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z wieloma krajami europejskimi, bliskość granicy niemieckiej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych, to tylko najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent szkoły wyższej musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki i posiadać umiejętności skutecznego rozwiązywania w takich warunkach problemów ekonomicznych.

Absolwenci kierunku Ekonomia Biznesu stają się specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językami obcymi (angielskim i niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych. Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Uzyskanie tytułu magistra na kierunku Ekonomia biznesu stworzy absolwentom możliwości zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych i analitycznych, jak również awansu na stanowiska kierownicze.
Możliwości zatrudnienia:

  • w przedsiębiorstwach, korporacjach krajowych i międzynarodowych;
  • w urzędach administracji państwowej,
  • w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • w instytucjach rynku finansowego (bankach, zakładach ubezpieczeń, firmach leasingowych, funduszach inwestycyjnych itp.)
  • innych podmiotach, gdzie wymagane jest racjonalne gospodarowanie rzadkimi zasobami ekonomicznymi.

Studia na kierunku Ekonomia biznesu będą realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, bez wyodrębnionych formalnie ścieżek kształcenia (specjalności). Poprzez wybór i studiowanie przedmiotów interesujących studenta, z grupy przedmiotów do wyboru, umożliwiamy indywidualizację studiów.
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo – dydaktyczną z dużym doświadczeniem biznesowym oraz znakomitą znajomością sektora publicznego.

Kierunek Ekonomia biznesu prowadzony jest z myślą o kształceniu specjalistów, odpowiadających na aktualne i przyszłe wezwania rynku w zakresie efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi.
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie wysokiej wykwalifikowanej kadry z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianą ekonomią biznesu, które współcześnie stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarki rynkowej. Nasi absolwenci dysponują wielopoziomową wiedzą i są gotowi do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach analitycznych, doradczych i kierowniczych.

Program studiów jest efektem konsultacji ze studentami, nauczycielami akademickimi oraz otoczeniem biznesu i odzwierciedla preferencje lokalnych pracodawców. Wybór i studiowanie przedmiotów interesujących studenta (z grupy przedmiotów do wyboru) umożliwia indywidualną ścieżkę studiów.

Profil praktyczny gwarantuje, że kształcenie studentów jest ukierunkowane na rozwój wiedzy i kompetencji praktycznych, stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze ekonomii biznesu, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studia łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, tak cenne na współczesnym rynku pracy.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo – dydaktyczną z dużym doświadczeniem biznesowym oraz znakomitą znajomością sektora publicznego.

Uzyskanie tytułu magistra na kierunku Ekonomia biznesu stworzy absolwentom możliwości zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych i analitycznych, jak również awansu na stanowiska kierownicze.
Możliwości zatrudnienia:

  • w przedsiębiorstwach, korporacjach krajowych i międzynarodowych;
  • w urzędach administracji państwowej,
  • w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • w instytucjach rynku finansowego (bankach, zakładach ubezpieczeń, firmach leasingowych, funduszach inwestycyjnych itp.)
  • innych podmiotach, gdzie wymagane jest racjonalne gospodarowanie rzadkimi zasobami ekonomicznymi.

Studia na kierunku Ekonomia biznesu będą realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, bez wyodrębnionych formalnie ścieżek kształcenia (specjalności). Poprzez wybór i studiowanie przedmiotów interesujących studenta, z grupy przedmiotów do wyboru, umożliwiamy indywidualizację studiów.

Back to top